colakoglu-metalurji-hurda-alim-sartlari - Bimel Metal Hurda Demir Fiyatları

bimel metal tescil
Çıkış Yap
Çıkış Yap
İçeriğe git
  • Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan fabrika sahasının giriş kapısında ve/veya Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin www.colakoglu.com.tr uzantılı web sitesinde ve/veya 0 (216) 681 26 00 No.lu telefon numarası üzerinden ilan edilir. Hurda liste fiyatları, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. tarafından yeni fiyatlar açıklanana kadar geçerlidir.
  • İlan edilen hurda fiyatları, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No:16 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yer alan Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. fabrikasında kamyon üzeri teslim fiyatıdır.
  • Araçta tek tip hurda olması durumunda liste fiyatları uygulanır.
  • Araçta iki (2) tip hurda olması durumunda; miktarı az olan hurda tipinin (sınıfının) miktarının maksimum 1000 kg’a (1000 kg dahil) kadar olması durumunda; her iki kalite için liste fiyatları uygulanır. Miktarı az olan hurda tipinin (sınıfının), miktarının 1000 kg’dan fazla olduğu araçlarda ise, DKP için açıklanan hurda liste fiyatından yirmibeş (25) TL / ton düşülerek, diğer hurda cinsleri için liste fiyatından onbeş (15) TL / ton düşülerek fiyatlandırma yapılır.
  • Araçta üç (3) tip hurda olması durumunda ise fiyatlandırma; araçtaki her hurda cinsi için liste fiyatından yirmibeş(25) TL / ton düşülerek yapılır.
  • Araçta üç (3) tipten fazla karışık hurda alınmayacaktır. Eğer boşaltma sırasında üç (3) tipten fazla hurda tespit edilir ise, araçtaki bütün hurdalar aracın içindeki geçerli olan en düşük liste fiyatlı hurda fiyatından onbeş (15) TL / ton düşülerek hesap edilecektir.
  • Teslim alınan hurdanın kalitesi Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından tespit ve kabul edilir. Getirilen hurdaların Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’nin eksperleri tarafından kabul edilmemesi halinde, Çolakoğlu® Metalurji A.Ş.’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
  • Getirilen bütün hurdalar demir dışı malzemelerden (cüruf, tufal, lastik, kum, cam, seramik, plastik, yağ, zift, taş, toprak, beton, tahta vs.) patlayıcı ve radyoaktif malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Aracın içinde bu tarz malzeme tespit edilmesi durumunda araç tahliye edilmeyecek ve malzemeler satın alınmayacaktır. Tahliye esnasında demir dışı malzeme tespit edildiğinde, bu malzemeler araca geri yüklenir ve hurdanın tahliye olmamış kısmı ile birlikte geri gönderilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Gelen araçta askeri mühimmat ya da radyoaktif madde tespit edilmesi durumunda araç karantina bölgesine alınır ve bertaraf için devletin yetkili birimlerine haber verilir. Bu durumdan doğacak bütün sorumluluk ve masraflar satıcı firmaya aittir. Yukarıda bahsi geçen tüm durumlarda; Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. satıcı firma, satıcı firma aracı ve araç sürücüsünü bir daha fabrikaya almama hakkına sahiptir.
  • Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. tesislerine teslim edilen hurdalara ait kesilen faturaların ödemesi, faturala ve ilgili evrakların Şirket Merkezi’ne ulaştırılmasından bir (1) iş günü sonra yapılacaktır.
  • Çolakoğlu® Metalurji A.Ş. www.colakoglu.com.tr web sitesinde yer alan işbu Hurda Genel Satın Alma Şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm hurda satıcısı firmalar bakımından hüküm ifade edecektir.

HURDA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SINIFLANDIRMA

DKP

DKP hurdalar %Cu, %Sn, %P, %S, oranları düşük hurda cinslerini kapsar. Dolayısıyla imalat artığı veya kullanılmış, galvaniz kaplanmış veya kaplanmamış, silisli sacdan imal edilmiş olabilir, boyasız ve paslanmamış sac dan imal edilmiş her türlü ince veya kalın demir-çelik hurdalarını kapsar (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalı).

Hurda kalınlığı minimum 0,25 mm %Cu≤ %0,25 %Sn≤ %0,025

• Sac hurdaları;
➢ Sıcak ve soğuk çekilmiş saclar
➢ Kırpıntı saclar
➢ Kaba veya hafif ince sac yumakları
➢ Preslenmiş saclar (maksimum büyüklük 50x50x50 cm ) kontrol edilecek
➢ Lazer ve CNC ile kesilmiş uzun ve geniş saclar
➢ Gerdirilmiş sac ve artıkları
➢ Kenar kesme yumak yapılmış veya yapılmamış sac hurdaları

• Boru hurdaları;
➢ Sacdan imal edilmiş boru hurdaları
Ebatlar;
Boru Çapı Ø (cm)                                                          Uzunluk maksimum (m)
Ø ≤ 25                                                                                           2     
25 < Ø ≤ 50                                                                                    1,50
50 < Ø ≤ 75,                        ikiye bölünecek                                   1
75 < Ø ≤ 100,                      ikiye bölünecek                                   0,75
100 < Ø < 150                     ikiye bölünecek                                   0,50
150 ≤ Ø                               dörde bölünecek                                  0,50
➢ 150 cm çapından daha büyük çaptaki borular, 8 parçaya bölünmeden alınmamaktadır.
Tüpler;
➢ Bütan gazı ve LPG tüpleri (boyasız, passız, ikiye bölünmüş, preslenmemiş)

• Araç jantları (sacdan imal edilmiş, boyasız, passız)
• Varil ve varil kapakları (boyasız)
• Sac haddehanesi makas uçları
• Gemi sökümü sonucu çıkan saclar (paslanmamış)
• İmalat artığı kablo tavaları
• Sacdan imal edilen kalorifer peteği (boyasız)
• Araç egzozları (imalat artığı boyasız) olmalı.
• Profiller;
➢ Sacdan imal edilmiş veya yüksek fırın mamulü köşebent: H, I, T, U profiller (%Cu ≤ 0,25). Gerekirse analiz yapılacaktır.

• Yüksek fırın çeliğinden imal edilmiş dövme malzeme çapak ve hurdaları (%Cu ≤ 0,25). Gerekirse analiz yapılacaktır.
• Sacdan imal edilmiş ziraat aletleri parçalarını içerir


EKSTRA HURDA

Ekstra hurda; DKP hurda tanımına uymayan, aşırı paslanmamış, kalınlığı minimum 2 mm ve boyu 2 metreyi aşmayan; boyalı saclar; kalın, etli imalat artığı ve kullanılmış her türlü demir - çelik hurdalarını içerir (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalı).

• Sac hurdaları;
➢ 2 mm den kalın ve üstü boyalı DKP tanımına uymayan sac hurdaları

• Boru hurdaları;
➢ Minimum 2 mm kalınlığında DKP tanımına uymayan, boyalı ve paslanmaya başlamış boru hurdalarıdır.

Ebatlar;
Boru Çapı Ø (cm)                                                         Uzunluk maksimum (m)
Ø ≤ 25                                                                                          2     
25 < Ø ≤ 50                                                                                   1,50
50 < Ø ≤ 75,                        ikiye bölünecek                                   1
75 < Ø ≤ 100,                      ikiye bölünecek                                   0,75
100 < Ø < 150                     ikiye bölünecek                                  0,50
150 ≤ Ø                              dörde bölünecek                                  0,50
➢ 150 cm çapından daha büyük çaptaki borular 8 parçaya bölünmeden kabul edilmemektedir.

• Tel hurdaları;
➢ 2 mm’den kalın ve paketlenmiş, preslenmiş, balya yapılmış, rulo yapılmış boyalı veya boyasız

• Her türlü inşaat demiri (2 metreyi aşmayan veya 1 x 1 x 1 m paketlenmiş içi görünen, beton kalıntısız paket)
• Çubuk ve filmaşin haddehanesi makas uçları, hatalı inşaat demirleri
• Paketleme sacları, trafo imalatı sacları (boyalı)
• Her türlü otomobil, tren, deniz ve hava aracı parçaları ve iş makinası parçaları
• Her türlü kullanılmış ziraat aletleri parçaları
• Her türlü haddelenmiş (%Cu ≥ 0,25, boyalı-boyasız) köşebent- kutu profil- H -I-T-U ve boyalı çelik konstrüksiyon artıkları. Gerekirse analiz yapılacak
• Her türlü el aletleri
• Gemi sökümünden gelen sacları (DKP tanımına uymayan)
• Her türlü kesilmiş zincir ve halatları (4 metreye kadar paslanmamış zincir ve halatlar. Aşırı dağınık, paket ve yumak yapılmış ve yağlı halatlar alınmaz)
• Her türlü imalattan gelen paslanmamış boyalı evsel atıkları
• Araç jantları (kullanılmış sacdan imal edilmiş veya döküm olarak imal edilmiş)
• Sacdan imal edilen boyalı kalorifer peteği veya döküm olarak imal edilmiş kalorifer peteği (paslanmamış)
• Bütan gazı ve LPG tüpleri (kullanılmış, imalat artığı boyalı, ikiye bölünmüş, preslenmemiş)
• Araç egzozları (paslanmamış boyalı, galvaniz kaplı)
• Her türlü çelikten imal edilmiş dövme malzeme çapak ve hurdaları (%Cu ≥ 0,26 olmalı, gerekirse analiz yapılacaktır) içermektedir.

1.GRUP HURDA

Kalınlığı 0,25 - 2 mm arası DKP ve Ekstra tanımına uymayan sac ve borular, ekstra hurda tanımına uymayan tel, imalat artığı, paslanmış hurdaları kapsar.

• Sac hurdaları;
➢ 0,25-2 mm arası boyalı (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalıdır)

• Boru hurdaları;
➢ 0,25 - 2 mm arası DKP ve Ekstra tanımına uymayan, boyalı ve paslanmış boru hurdalarıdır.

• Tel hurdalar:
➢ 0,25 - 2 mm arası paketlenmiş, balya yapılmış, rulo yapılmış boyalı veya boyasız, galvaniz kaplanmış veya kaplanmamış (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalıdır)

• Kaporta parçaları
• Çok aşırı paslanmamış boru ve borudan imal edilmiş hurdaları
• Oksitlenmiş fabrika söküm hurdaları
• Her türlü kullanılmış plastik ve lastiklerinden arındırılmış boyalı, paslanmamış evsel atıkları
• Her türlü inşaat demiri (2 - 4 metre arası, paslanmamış) • Galvanizli çatı, cephe ve oluklu sacları (paslanmamış)
• Her türlü kesilmiş zincir ve halatları (4-6 metre arası paslanmamış zincir ve halatlar, aşırı dağınık, paket ve yumak yapılmış ve yağlı halatlar kabul edilmemektedir) içermektedir.

2.GRUP HURDA

DKP, Ekstra ve 1.Grup hurda tanımına uymayan paslanmış fakat demir özelliğini yitirmemiş ve demir dışı malzeme bulundurmayan hafif hurdalardır.

• Sac hurdaları;
➢ 0,25 mm’den ince paketlenmiş, kıyılmış hale getirilmiş, dağınık, boyalı, boyasız, galvaniz kaplanmış veya kaplanmamış her türlü sac hurdaları (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalıdır)

• Boru hurdaları;
➢ Kalınlığı 0,25 mm altında olan boyalı veya boyasız, demir özelliğini kaybetmemiş boru hurdalarıdır.

• Tel hurdalar;
➢ 0,25 - 2 mm arası dağınık (paketlenmemiş, balya yapılmamış, rulo yapılmamış), boyalı veya boyasız, galvaniz kaplanmış veya kaplanmamış (kalay ve kurşun kaplanmamış olmalıdır)
➢ 0,25 mm altı her türlü paketlenmiş, paslanmamış ince teller
➢ Araç lastiklerinden çıkan kırpıntı teller kabul edilmemektedir.

• İnşaat demirleri;
➢ Boyu 4 - 6 metre arası paslanmış veya paslanmamış ince kalın inşaat demirleri (boyu 6 metreyi geçen inşaat demirleri kabul edilmemektedir).

• Paslı boru, sac ve teller
• Kalayı alınmış teneke ve saclar
• Galvanizli çatı, cephe ve oluklu saclar (paslanmış)
• Paslanmış egzoz boruları
• Her türlü emaye kaplanmış hurdalar
• Motosiklet, bisiklet hurdaları
• Evsel atıkları (buzdolabı, fırın çamaşır, bulaşık makinaları vb.saclar) içermektedir.

TALAŞ HURDASI

Her türlü çelik malzemelerin talaşlı imalatından (torna, freze, matkap vb.) çıkan ince kalın çelik talaşlarını içermektedir.

• Talaş hurdalarının paslanmış, yanmış ve yatık olanları kabul edilmemektedir.
• Pik talaşı hurdası kabul edilmemektedir.
• Talaş hurdası içerisinde; yağ, tufal, demir dışı metal, demir tozu, toz ve benzeri malzeme tespit edildiğinde, miktarına bakılmaksızın talaş hurdası iade edilir.
• % S ≥ 0,100 olan otomasyon çeliği talaş hurdası kabul edilmemektedir.


HURDANIN REDDİ

• Radyo aktif veya bulaşığı içeren hurdalar ve askeri mühimmat hurdaları (her türlü sorumluluk hurda getiren tedarikçi ve nakliyeci firmaya aittir)
• Kesilmemiş (en az ikiye bölünecek) içi görülmeyen basınçlı kaplar, tüp, tank, kazan vb.
• Tufal, curuf, lazer kesimi artığı curuf, artık çelik, pas döküntüsü, kumlama kumu
• Toprak, kum, beton karışığı hurdalar
• Demir dışı malzemeler (lastik, plastik, poliüretan, ahşap vb.)
• Testere talaşı veya yağlı testere talaşı
• Kapalı hidrolik silindir ve kapalı amortisör
• Kapalı, yağı boşaltılmamış araç ve iş makinası motor blokları, redüktör, dişli kutuları, diferansiyel kutuları ve yağlı hidrolik aksamlar (her türlü kapalı hurda)
• İçinde; sanayi ve evsel atık bulaşığı bulunan varil ve benzeri kaplar (boya, zift, gres yağı vb.)
• Beraberinde elektrik elektronik cihaz parçaları içeren ve sökülmeden gönderilmiş hurdalar
• Üzeri veya içi; lastik, plastik, kauçuk, izolasyon malzemesi kaplanmış tel, boru ve diğer hurdalar
• Demir özelliğini yitirmiş aşırı paslı hurdalar • Bünyesinde kalay ve kurşun bulunduran veya kalay ve kurşun ile kaplanmış hurdalar
• Bünyesinde yanıcı ve parlayıcı / patlayıcı malzeme içeren hurdalar (miktarına bakılmaksızın)
• Kurşun, kalay, bakır, krom, molibden nikelli makina parçaları ile karışık gönderilmiş hurdalar
• Cıva içeren malzemeler • Her türlü akü ve pil ile karışık gönderilmiş hurdalar (miktarına bakılmaksızın)
• Aşırı yağlı, paslanmış, kesilmemiş (6 metreden uzun) çelik halatlar kabul edilmemektedir (rulo ve paket yapılmış çelik halatları kabul edilmemektedir).Genel Müdürlük
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, No:16 Kat:5, 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul
TELEFON:444 26 27 (444 CMAS)
FAKS:+90 (216) 537 14 01
+90 (216) 537 14 02
Ankara Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü
Turan Emeksiz Sokak Park Sitesi 3A Blok Daire: 1-2 Gazi Osman Paşa, Ankara
TELEFON:+90 (312) 427 43 25
FAKS:+90 (312) 427 36 37
Üretim Tesisi (Yassı Mamul)
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Mahallesi Göksu Caddesi No: 16 41455 Dilovası, Kocaeli
TELEFON:444 26 27 (444 CMAS)
+90 (262) 676 75 00
FAKS:+90 (262) 754 84 20
Üretim Tesisi (Uzun Mamul)
Dilovası OSB 5. Kısım D-5007 No: 15 Gebze, Kocaeli
TELEFON:444 26 27 (444 CMAS)
FAKS:+90 (262) 754 84 20
İçeriğe dön